เรื่อง : เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมรายละเอียด

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com และสอบถามรายละเอียดได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 087-5045068

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด