เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการรายละเอียด

รับจำนวนจำกัดเพียง100คน จัดประชุมในวันพฤหัสบดี ที่20 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม4 อาคารปฏิบัตืการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด