เรื่อง : ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานรายละเอียด

บริษัท แอ็ดวานซ์ ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่งจำกัด มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์รับสมัครงาน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559และศิษย์เก่า ซึ่งมีคุณภาพจากสถาบัน

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด