เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านวัตกรรม ครั้งที่2รายละเอียด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเเรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด