เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยรายละเอียด

กำหนดให้เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงระดับอุดมศึกษาอ่านงานเขียนหรือประเภทต่างๆ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลด้วยเพื่อนำไปเป็นทุนในการเรียนการสอนด้านศิลปะ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด