เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงหน้าต่างอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี