เรื่อง : ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยรายละเอียด

ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

สนใจ www.thanachartcsr.com/thaiculture

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด