เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23รายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการอาคาร 22,23 จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี