เรื่อง : งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ทักษิณรายละเอียด

งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ทักษิณ

15-16 มกราคม 2560 จ.ภูเก็ต

www.tsu.ac.th www.thaksinuni.org

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด