เรื่อง : ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คือ ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คนต่อไปรายละเอียด

ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คือ ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คนต่อไป

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด