เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นอาคารภักดีดำรงฤทธิ์ วันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 9.30น.รายละเอียด

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นอาคารภักดีดำรงฤทธิ์ วันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 9.30น.

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด