เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 9.00น. ห้องประชุมนิลพยัค สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด