เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 2560รายละเอียด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 2560

www.mua.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด