เรื่อง : เรื่อง ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนวปฎิบัติการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ กศ.บป.รายละเอียด

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง แนวปฎิบัติการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ กศ.บป. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด