เรื่อง : เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้นรายละเอียด

เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น

20-22 มิ.ย.59 ณ ม.ราชภัฏวไลลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

ดูลายเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด