เรื่อง : ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการรายละเอียด

ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด