เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด