เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า,ออสซิลโคป จำนวน 1 รายการรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า,ออสซิลโคป จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด