เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและโลหะวิทยารายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและโลหะวิทยา จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด