เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด