เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุดรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ.

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด