เรื่อง : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราาช ประกาศเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดทางไฟฟ้า ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดรายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราาช ประกาศเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดทางไฟฟ้า ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด