เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการโต้วาทีรายละเอียด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการโต้วาที

วิเทศสัมพันธ์ มวล. ร่วมกับ Young Southeast Asin Leader Initiative ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด