เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายละเอียด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ "โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 7 ตุลาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด