เรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการประเมิณบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวนการสำนักงานอธิการบดี และระดับอำนวยการกองหรือเทียบเท่ารายละเอียด

รับสมัครผู้เข้ารับการประเมิณบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวนการสำนักงานอธิการบดี และระดับอำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 ตุลาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด