เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 ตุลาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด