เรื่อง : กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย อาคารโรงละครภักดีดำรงค์ฤทธฺ์และอาคารเรียนอเนกประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่รายละเอียด

กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย อาคารโรงละครภักดีดำรงค์ฤทธฺ์และอาคารเรียนอเนกประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 ตุลาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด