เรื่อง : ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016" นายภานุวัฒน์ ไชยสงค์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ชั้นปีที่4 ทุนละ 10000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดย (มสวท.)รายละเอียด

ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016"
นายภานุวัฒน์ ไชยสงค์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ชั้นปีที่4 ทุนละ 10000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดย (มสวท.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด