เรื่อง : การนำนโยบายสู่การปฎิบัติชาวราชภัฏต้องร่วมใจ เพื่อรักษาอุดมการณ์ราชภัฏเอาไว้ให้ได้ อย่างมั่นคงและสง่างามรายละเอียด

การนำนโยบายสู่การปฎิบัติชาวราชภัฏต้องร่วมใจ เพื่อรักษาอุดมการณ์ราชภัฏเอาไว้ให้ได้ อย่างมั่นคงและสง่างาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด