เรื่อง : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการ U Power Digitial Idea Challenge Season 1รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมกราการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจใหม่ ( Startup ) ได้เริ่มเรียนรู้และมีแนวทางดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องชักเจนสามารถก้าวเดินด้วยตัวเองได้อย่างมั่นคง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด