เรื่อง : การประสานงานบุคลากรรายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินการเรื่องบุคลากร ๒ เรื่อง ในฐานะที่ท่านเป็น ทีมนำ ทีมทำ และทีมสนับสนุน ตามวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด