เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระบวนพาเหรดและหุ่นเปตรในงานเดือนสิบนครศรีธรรมราช ประจำปี2559รายละเอียด

กำหนดจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี2559 ระหว่างวันที่25กันยายน-4ตุลาคม2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด