เรื่อง : เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯรายละเอียด

จังหวัดจึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน รวบรวมเงินเพื่อสมทบโครงการดังกล่าวส่งกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่24พฤศจิกายน2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด