เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียด

กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ถึงเดือนมีนาคม2560 จำนวน24หลักสูตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด