เรื่อง : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่4รายละเอียด

จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเรีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด