เรื่อง : เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1คุณวุฒิรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ธ0206.6/520ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1คุณวุฒิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ..

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด