15 มีนาคม 2564 รักษาการอธิการบดี ผศ.ดร.วิชิต สุขทร #มอบประกาศและโล่เกียรติคุณให้กับคณาจารย์ที่ได้รางวัลเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาประจำ2564 ครั้งที่ 11


รายละเอียด

15 มีนาคม 2564  รักษาการอธิการบดี ผศ.ดร.วิชิต สุขทร #มอบประกาศและโล่เกียรติคุณให้กับคณาจารย์ที่ได้รางวัลเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาประจำ2564 ครั้งที่ 11

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด