กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโดยสาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์


รายละเอียด

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดโดยสาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วันที่ 9 มีค. 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด