คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอโครงงานพลังงานชุมชน ภายใต้หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 7 ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่


รายละเอียด

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอโครงงานพลังงานชุมชน ภายใต้หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 7 ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่

วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด