13 พ.ย. 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รายละเอียด

13 พ.ย. 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด