29 พย 62 เวลา 09:00 น.คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ประธานเปิดงานตรวจระบบ CHECO แต่ละหลักสูตร โดย มีวิทยากรจาก สนส.ทบทวนทำความใจ ณ ห้องประชุมคณะ 1811


รายละเอียด

29 พย 62 เวลา 09:00 น.คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ประธานเปิดงานตรวจระบบ CHECO แต่ละหลักสูตร โดย มีวิทยากรจาก สนส.ทบทวนทำความใจ ณ ห้องประชุมคณะ 1811

 
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด