27 พ.ย. 62 นักศึกษาปี4 ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562


รายละเอียด

27 พ.ย. 62 นักศึกษาปี4 ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

 
วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด