สัมมนาเรื่องพลังงานทดแทน B10 ราคาปาล์มจะรุ่งหรือร่วง ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช


รายละเอียด

อ.ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร และ ผศ.ปริญญา หม่อมพิบูลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมสัมมนาเรื่องพลังงานทดแทน B10 ราคาปาล์มจะรุ่งหรือร่วง ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช

 
วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด