ขอแสดงความยินดี กับ นายสิรภพ เพชรพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ใน 19 ท่าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี กับ นายสิรภพ เพชรพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ใน 19 ท่าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จากผลการคัดเลือกเยาวชนที่ส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งเยาวชนเข้าคัดเลือกจำนวน 134 แห่ง เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 ซึ่งจะได้รับบรรจุเข้าสู่ทำเนียบบุคคลแห่งปี ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

 
วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด