4 ต.ค. 62 ประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


รายละเอียด

4 ต.ค. 62 ประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วินัย ใจกล้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมธรรมราช

 
วันที่ประกาศ 4 ตุลาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด