28 ส.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมการใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สินค้าชุมชน OTOP


รายละเอียด

28 ส.ค. 62 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดอบรมการใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สินค้าชุมชน OTOP ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และสุดท้ายขายสินค้าบนเว็บไซต์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1825

 
วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด