27 ส.ค. 62 รศ.พงศ์เทพ วีระพงค์ และทีมอาจารย์และนักศึกษา นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในกิจกรรม การจัดการความรู้ ของกองทัพภาคที่4


รายละเอียด

27 ส.ค. 62 รศ.พงศ์เทพ วีระพงค์ และทีมอาจารย์และนักศึกษา นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการ.ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เนื่องในกิจกรรม การจัดการความรู้ ของกองทัพภาคที่4

 
วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด