14 ส.ค. 2562 สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์


รายละเอียด

14 ส.ค. 2562 สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ " การบริหารจัดการต้นทุนซัพพลายเชน เพื่อพัฒนาเศษฐกิจแบบยั่งยืน "

 
วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด