24-25 ก.ค. 62 สโมสรนักศึกษาคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสตกส์ กิจกรรมบริการวิชาการ ร.ร วัดสอ อ.ลานสกา จ.นครฯ


รายละเอียด

24-25 ก.ค. 62 สโมสรนักศึกษาคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสตกส์ กิจกรรมบริการวิชาการ ร.ร วัดสอ อ.ลานสกา จ.นครฯ

วันที่ประกาศ 26 กรกฎาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด