13 ก.ค. 62 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย ผศ.ปริญญา หม่อมพิบรูณ์ อ.อนุรักษ์ ตรีเพชร และนักศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร เรื่องกำจัดของเสียและสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เลยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม


รายละเอียด

13 ก.ค. 62 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย ผศ.ปริญญา หม่อมพิบรูณ์ อ.อนุรักษ์ ตรีเพชร และนักศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร เรื่องกำจัดของเสียและสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เลยประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม3อย่าง ไปให้ความรู้แก่ชุมชน คือ 1. เครื่องเติมอากาศในสระน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและของเสียสำหรับครัวเรือน และ3 เตาชีวมวลไร้ควัน. ทั้ง3 เครื่องได้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารเหลือ ไว้ใช้งานเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าแก๊สหุงต้มและกำจัดของเสียได้เป็นอย่างดี กากที่เหลือจากการหมักยังนำมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้กับชุมชนอ่าวทองคำ บ้านแหลมโฮมสเตย์ CEO บังทักษิณ ประธานเปิดงาน ส.ส. สายัณ ยุติธรรม ประธานสภาคณาจารย์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด